Hoe werkt de Fertometer?

de fertometer is een handige tool

De meter werkt op basis van elektrolyse en wordt in vaktermen ook wel een EC-meter genoemd (Electrical Conductivity).

In feite doet de Fertometer hetzelfde als een plant. Net als de wortels van een plant neemt de Fertometer tijdens de meting voedingsstoffen op. Uit de hoeveelheid opgenomen stoffen wordt afgeleid hoeveel voeding er in de grond zit. Deze opneembare voedingsstoffen heten ionen. Ze bestaan voornamelijk uit stikstof, de belangrijkste voedingsstof voor planten tijdens het groeiseizoen. Alle ionen worden in de meting betrokken, zodat er een goed beeld ontstaat van de bemestingstoestand in de pot. Uit de meting kan echter niet worden opgemaakt of een plant bijvoorbeeld kalium of magnesium nodig heeft.

Een EC-meter meet een elektrische stroom en interpreteert deze. Die interpretatie wordt vervolgens zichtbaar gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van een wijzer op een lineaire schaal of met getallen op een LCD display. In het geval van de Fertometer is bewust gekozen voor een duidelijke en vereenvoudigde weergave van het meetresultaat met behulp van drie lampjes.

Definitie van de meetgegevens

Meetgegevens worden uitgedrukt in EC-waarden (Electrical Conductivity).

Deze EC-waarden, gemeten in mS/cm (milli-Siemens per centimeter), worden naar 3 verschillende digitale waarden getransformeerd. Deze waarden zijn zo algemeen mogelijk gehouden en zo vastgelegd dat de resultaten eenvoudig zijn af te lezen: in wat we het 'groene bereik' zullen noemen heeft de potplant een goede voedingsbodem. In de meeste gevallen zijn potplanten echter onderbemest en bevinden de waarden zich in het 'gele bereik'.

In sommige beschrijvingen van EC-waarden worden ook andere eenheden gebruikt. In Amerika gebruikt men in plaats van mS/cm ook wel dS/m (deci-Siemens per meter) of mmhos/cm (milli-mhos per centimeter). 1 S is gelijk aan 1/Ohm, dus het omgekeerde van Ohm (mho). Het betekent echter allemaal hetzelfde.

EC is de doorlaatbaarheid van elektrische stroom door 1 centimeter medium. In dit geval is het medium de potgrond. Als definitie is vastgelegd dat indien het medium een zoutgehalte heeft van 620ppm (parts per million), we 1mS/cm zullen meten. Een andere veel gebruikte eenheid is g/l (gram per liter), 620ppm = 620mg/l = 0,62g/l.

Temperatuur afhankelijkheid

Een EC-meting is afhankelijk van de temperatuur. Het apparaat is geijkt op 20C. Metingen rond deze temperatuur zijn dus het nauwkeurigst. Bij lagere temperaturen zijn de EC-waarden lager, terwijl hogere temperaturen tot hogere waarden leiden (2,2% per C).

Meetnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de meting hangt in hoofdzaak af van het vochtgehalte van het medium (de potgrond). Als de potgrond 100% verzadigd is, zal de meting het nauwkeurigst zijn. Tot een verzadiging van 70% zijn de metingen nog zeer betrouwbaar, maar als de grond nog droger is zijn de meetresultaten niet langer bruikbaar.Er kan dan niet voldoende stroom meer vloeien. Als u er niet zeker van bent of de potgrond vochtig genoeg is, geef dan eerst water en wacht 30 minuten voor u gaat meten.

De meetnauwkeurigheid wordt niet benvloed door de elektronica of de analoog/digitaal transformatie.www.fertometer.com