PLANTEN WILLEN GROEIEN!

de fertometer is een handige tool

algemene tips voor potplanten

Wat is voor een potplant van belang?

Als we de bloemen (die een belangrijke rol spelen bij de voortplanting) buiten beschouwing laten, zouden we kunnen zeggen dat een plant uit drie hoofdonderdelen bestaat: de wortels, de stengels en de bladeren.
De wortels nemen voedingsstoffen (mineralen) op uit de grond die via de stengels worden getransporteerd. Die voedingsstoffen zijn nodig bij de productie van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. Daaruit worden cellen en bladgroen (chlorofyl) gevormd. De bladeren zorgen op hun beurt voor fotosynthese - een proces waarbij met behulp van zonlicht CO2 wordt opgenomen en omgezet in suikers. Hierbij komt zuurstof vrij en de plant 'ademt'.

De struktuur van de grond, de zuurgraad en de hoeveelheid aan voedingsstoffen spelen een belangrijke rol bij de groei van een plant en de kwaliteit van de potgrond is dus van groot belang.

1. De struktuur moet luchtig zijn, goed draineren en uit organische stoffen bestaan. Vaak wordt tuinturf, compost en/of cocosafval gebruikt. De aanwezigheid van klei is belangrijk opdat de grond het water vast kan houden. Het gebruik van goede, professionele potgrond is dan ook zeker aan te raden.

2. De optimale zuurgraad - de pH (pondus Hydrogenii) - ligt voor de meeste potplanten tussen 5,0 en 6,5 pH. Over het algemeen heeft de universele potgrond die men op de markt vindt deze waarden. Is de pH lager (3,5-5,0 pH) dan spreekt men van 'zure' grond.

3. Het is van groot belang om te weten of er steeds voldoende meststof in de grond zit - de hoeveelheid aarde in een pot is beperkt en de voeding snel verbruikt. Langdurig werkzame en langzaam oplosbare mest geeft vaak een goede basis gedurende het hele seizoen en kan indien nodig worden aangevuld met snel werkende mest.

Potgrond en bijmesten

Van een plant die in goede potgrond staat en waarvan de struktuur van de grond en de pH-waarde in orde zijn, weten we echter niet of er ook voldoende voedingsstoffen in de pot zitten. In het ene geval is er mest voor 6 weken, in het andere voor 6 maanden en in weer een ander geval is er helemaal geen mest en heeft de plant al geruime tijd geen voeding meer gekregen.

Door de beperkte hoeveelheid aarde in de pot is de juiste bemesting een stuk lastiger dan bij planten die in de volle grond staan en waarvan de wortels meters ver kunnen reiken en zo meestal toch voedsel op kunnen nemen. Bij potplanten zouden we eigenlijk altijd moeten weten hoe de situatie is om te kunnen mesten als dat nodig is. Met de Fertometer kan u dit op elk moment vaststellen!

Bijmesten kan met verschillende producten: organische mest, mestkorrels of vloeibare mest.
Zorg er altijd voor dat de voorgeschreven dosis niet overschreden wordt (zie de verpakking van het product). Voor potplanten met veel bloemen adviseren we een goed uitgebalanceerde NPK-verhouding: 10-5-15 (NPK = Stikstof, Fosfor, Kali).

Een plant die geen voeding voorradig heeft, zal na het bijmesten meteen alles verbruiken en er zal al snel weer een tekort aan voedingsstoffen ontstaan. Het opbouwen van een reservevoorraad kan weken in beslag nemen en moeten worden gedaan volgens de regels van de meststofproducent. Door regelmatig te meten en tijdig te mesten kunt u dit voorkomen. Vermijdt altijd een teveel aan mest, ook als u vindt dat het opbouwen van een nieuwe voorraad niet snel genoeg gaat (het verpotten in een grotere kuip kan sneller resultaat opleveren).

Als u teveel mest geeft zal de plant in het begin sneller groeien, langere stengels en grotere bladeren maken en de plant zal goed groeien. Het nadeel is echter dat een te hoge dosis mest de plant niet alleen verzwakt maar dat de plant ook veel suikers aanmaakt, waardoor ongedierte wordt aangetrokken zoals bladluizen e.d. (tip: als er mieren op uw planten zitten, dan zijn de luizen ook niet ver!).

Wortels

Let er op dat de kluit niet 'verwortelt' ! Als die alleen nog maar uit wortels bestaat heeft de plant geen aarde meer tot zijn beschikking en raakt snel uitgeput. In dat geval moet u de plant verpotten of in een grotere kuip zetten (dode wortels kunnen worden weggeknipt).

Compacte grond

Een te compacte grond kan tot gevolg hebben dat de wortels onvoldoende zuurstof krijgen. De plant kan dan niet voldoende voeding meer opnemen en kunt u hem beter verpotten of in een grotere kuip zetten.

Verzilten van de potgrond

Vaak staan planten al jaren in dezelfde pot en gaan ze er steeds slechter uitzien. Bijmesten geeft geen resultaat, er komen zwarte puntjes aan de uiteinden van de bladeren als gevolg van teveel mest. In ernstige gevallen wordt de voedselopname zelfs geblokkeerd. De bladeren worden geel en vallen af en er vormt zich een witte aanslag op de rand van de pot. Er is dan sprake van verzilting. Als u planten begiet met water dat een hoog zoutgehalte heeft kan dat verzilten heel snel gaan. De enige remedie is de plant uit de pot te halen en heel goed af te spoelen. Zet hem daarna in verse potgrond met mest die lang werkzaam blijft en snoei hem eventueel wat bij.

Water geven

Water is essentieel voor de groei van planten, voor het transport van voedingsstoffen en voor de 'koeling' van de bladeren. Wij adviseren een mengsel van regenwater en leiding- of grondwater te gebruiken.

Onder normale omstandigheden is regenwater redelijk schoon. Het heeft een pH-waarde van 5,6 en is goed te gebruiken. In gebieden met veel autos en industrie ligt de pH echter tussen de 3 en de 4. Dit is dus erg zuur en niet geschikt voor het begieten van potplanten!

Zowel leidingwater als grondwater bevat veel mineralen (waaronder bijvoorbeeld kalk en magnesium) en sporenelementen die voor planten van levensbelang zijn. De pH ligt meestal hoger dan bij regenwater - rond de 8 - 8,5 (kalkhoudend) en dat is te hoog voor potplanten.

Bij het gebruik van alléén leidingwater kan de pot net als bij verzilting een witte rand krijgen en kan zich vooral op de bladeren een witte neerslag vormen.

Door regenwater met leiding- of grondwater te mengen komt de pH-waarde dichter bij de ideale waarde van 5,5 - 6,2.© www.fertometer.com